Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen. Deel 5: Samenvatting