Duurzaamheid van de stadsvernieuwing: Een onderzoek naar de woonsituatie in het Oude Noorden te Rotterdam tijdens en na de stadsvernieuwing