Presentatie Meetresultaten Debietmeting raai 9 (voordelta), 27 juli 2010