Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting