Onderzoek mijnsteenkaden op het werkeiland Noordland