Loodstender "Voyager", Deel III, Trillingsmetingen, Bijlage 1, Deel 1, Comfortmeting