Numerieke oplossing van een wiskundig model van de stroming in een ondiepe rivierbocht