Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 6): Systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 182