Kustgenese, grootschalige vorming en ontwikkeling van de Nederlandse kust, vorming en toetsing van hypotheses (hoofdrapport en 4 deelrapporten)