Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai VII Oosterschelde, 18 februari 2010