"Acoustic emission" gedrag van verschillende grondsoorten