Het gebruik van lucht voor de bestudering op modelschaal van stromingen in water