Methode voor kwalitatief grenslaagonderzoek met behulp van gloeidraden zonder beinvloeding der stroming