Een hypothetisch model van de populatie dynamica van het blauwwier Aphanizomenon flos-aquae