Bouwstenen Vogelbuurt: Bottom-up woningtransformatie door het stimuleren van particuliere woningverbetering.