Economische structuurversterking, stedelijke vernieuwing en de ICT-revolutie