(I) Onderzoekingen over steenkolenteer, door dr. Ir. F. J. Nellensteyn, directeur van het laboratorium voor chemisch-technisch onderzoek van bouwstoffen voor den wegenbouw te delft