Onderzoek muskusratten: Inundatieschade en preventiemaatregelen