Erosie door open taludbekledingen, bijlage F: Snelheden op talud door brekende golven