Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003