Topology optimization for single and multibody systems - Topologie optimalisatie voor enkel- en meerlichamige systemen