Bepaling van gemiddelde en spreiding van de snelheidsverdeling met de kruiscorrelatiemethode