Orienterende stabiliteitsproef en turbulentiemeting negatieve overlap