Toepassing van zogenaamde groensteen of doorgroeisteen als taludbekleding op rivierdijken.