Stormvloedkering Oosterschelde - belasting in gesloten toestand: Oriënterend onderzoek loodrechte golfaanval