Marktsituatie en afzetmogelijkheden voor offshore werktuigen