Robuust-2 Technische haalbaarheid en organisatorische aspecten