Toetsing van de chemische water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde ten behoeve van het Evaluatierapport 2003