Een Uitvaartcentrum in een Dijklandschap, de integratie van architectuur en waterkering