Erosiebepalingen in het Haringvliet tijdens hoge afvoer (december 1993)