Gebouwde omgeving en het leer- en leefklimaat op scholen