Het ontbinden van commutatormatrices: The commutator theorem