Beheer en onderhoud van waterkeringen en oevers - gedrag onder gebruiksbelastingen