Baggertechniek: Overdrukken grondmechanische aspecten, grondonderzoek, grondclassificatie