Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2011: Tweejaarlijkse trendrapportage