Introducing friction in a parametric FEM model of multi-layer drums - Introduceren van wrijving in een parametrisch EEM model van een lier met meerdere lagen