Analyse van de modelproeven op beperkt water van de rijntanker Arabia