Praktijkervaringen met basaltzuilen op zeedijken: Deelrapport