Dijkverhoging Oosterschelde: Notitie n.a.v. een artikel van ir. I.W. Nortier