Praeadviezen van Mr. I. van Creveld, Ir. J. Goudriaan jr. En Mr. B.H. Vos over de vraag : Behooren de huurwetten te worden gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken en moet tot instelling van een woningfonds worden overgegaan?