Systematisch onderzoek naar de werking van duinvoetverdedigingen: Modelonderzoek naar de ontgronding nabij de teen van een duinvoetverdediging