Het prijzen en hedgen van opties met Lévy processen