Baggeren en storten in de Westerschelde: Een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk