Hevels in de Grevelingendam (nota III): Vormgeving uitstroomconstructie bij 3 groepen van 3 hevels