Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2009 - Tweejaarlijkse trendrapportage