Ontwikkeling stroomgat en debiet bij dijkdoorbraak