Geo-elektrisch onderzoek in en nabij de landsdijken: 's Gravenwaardsche dam, Herwense Inlaagdijk, Herwense Geërfde Bandijk en Pannerdense Bandijk