Huisvesting als middel tot sociaal-economische vitaliteit