Gemeentegrenzen in Nederland: Een juridisch, technisch en kadastraal onderzoek