Vastlegging hydraulische toestand Oosterschelde en voordelta tijdens T2-fase en bouw stormvloedkering: Raai 1 (monding), November 1982